Building Management

Bent u eigenaar, bewoner en/of belegger? Bij ons is uw bedrijfsvastgoed in goede handen

Onze troeven:

 • Een professioneel team beheert uw gebouw
 • Een verantwoordelijke regelt dagelijks de financiële verrichtingen
 • Wij staan garant voor de beheersing van de kosten
 • Wij werken oplossingen op maat uit
 • Wij coördineren de tussenkomsten van vaklui, 24 uur per dag en 7 dagen per week
 • Wij doen de waarde van uw eigendommen toenemen

Technisch beheer:

 • Instaan voor het onderhoud en de technische installaties
 • Eventuele technische problemen opsporen en voorkomen
 • Contracten onderhandelen en de prestaties & werkzaamheden opvolgen
 • De technische ontwikkelingen optimaliseren

De commerciële relatie en de administratieve opvolging:

 • De huurcontracten controleren en registreren
 • Diverse contracten opstellen en goedkeuren
 • De contractuele verplichtingen opvolgen
 • De reglementen en noodprocedures vastleggen

Financieel beheer:

 • De boekhouding bijhouden en de budgetten opstellen
 • De lasten verdelen
 • De huurgelden en provisies berekenen en innen
 • De kosten controleren