Op welke premies heb jij recht?

13Mrt

Efficiënt renoveren, duurzaam bouwen, hernieuwbare energie … Als je (ver)bouwt, word je geconfronteerd met hoge prijskaartjes. Op welke premies kan je rekenen voor duurzame investeringen en mag je ze combineren?

Nieuwbouw

Is je nieuwbouwwoning energiezuiniger dan de eisen op het ogenblik van de bouwaanvraag, dan krijg je een korting op de onroerende voorheffing. Die korting is afhankelijk van het jaar van de bouwaanvraag en het behaalde E-peil, en wordt automatisch in mindering gebracht na aanvraag ervan. Wie in 2017 een bouwaanvraag indient, krijgt vijf jaar lang een korting van 50% op onroerende voorheffing bij het behalen E30. Bij E20 krijg je vijf jaar lang een volledige vrijstelling.

Voor nieuwbouw viel begin dit jaar wel wat steun weg, zoals de E-peilpremie. Deed je een bouwaanvraag vóór 31 december 2016, dan heb je vanaf een E-peil van E20 of lager nog recht op de premie. Die vraag je binnen de twaalf maanden na datum van uitgifte van het energieprestatiecertificaat aan bij je netbeheerder.

De premie voor de plaatsing van een zonneboiler of warmtepomp krijg je enkel als je bouwaanvraag van vóór 31 december 2013 dateert. De aanvraag doe je weer bij je netbeheerder. In sommige gemeenten krijg je nog een aanvullende premie. De premie voor je warmtepomp wordt verdubbeld als je de warmtepomp plaatst ter vervanging van elektrische verwarming of als je woning in een gebied zonder aardgasnet ligt. Let wel, een tweevoudige verdubbeling kan niet.

Bestaande woningen

Je dak of zoldervloer isoleren? Sinds 1 januari 2017 krijg je een vast bedrag per geïsoleerde vierkante meter. De belastingvermindering krijg je enkel nog als je je bestelling in 2016 plaatste, ten laatste eind 2016 een voorschot stortte en ten laatste 31 december 2017 de factuur betaalt.

De isolatie van een bestaande muur door een aannemer levert je ook financiële steun op. Het premiebedrag hangt af van de manier waarop je isoleert: aan de buitengevel, in de spouw of langs de binnenkant. Ook voor vloerisolatie kan je op een vast bedrag per vierkante meter rekenen.

Hoogrendementsbeglazing isoleert twee tot drie keer beter dan enkel glas. Daarom krijg je ook hiervoor een vast bedrag per vierkante meter van je netbeheerder. Deze premie mag je bovendien combineren met de renovatiepremie.

Wat warm water betreft, krijg je ook bij bestaande woningen enkel nog een premie voor je zonneboiler of warmtepomp als je bouwaanvraag van vóór 31 december 2013 dateert. Voor warmtepompen zijn de premies in 2017 wel flink gestegen, tot 4.000 euro voor een geothermische warmtepomp.

De premie voor je warmtepomp verdubbelt als je de warmtepomp plaatst ter vervanging van elektrische verwarming of als je woning in een gebied zonder aardgasnet ligt. Ook bij bestaande woningen kan een tweevoudige verdubbeling niet.

Totaalrenovatiebonus

Voer je in een bestaande woning of appartement na 1 januari 2017 minstens drie van de zeven onderstaande energiebesparende investeringen uit, en dat binnen een periode van vijf jaar? Dan heb je misschien recht op de totaalrenovatiebonus, bovenop de individuele premies die je voor deze investeringen krijgt.

Het gaat om de premies die de netbeheerder uitbetaalt: dak- of zoldervloerisolatie, isolatie van buitenmuren, vloer- of kelderplafondisolatie, hoogrendementsbeglazing, zonneboiler, warmtepomp en ventilatiesysteem (voor ventilatie is er geen individuele premie).

Heb je bijvoorbeeld een eengezinswoning en voer je de zeven energiebesparende investeringen uit, dan krijg je voor elke investering een premie met daarbovenop de totaalrenovatiebonus van 4.750 euro. Voor drie investeringen krijg je een eerste bonus van 1.250 euro. 

Premie voor collectieve renovatieprojecten (burenpremie)

Is een totaalrenovatie iets te veel van het goede? Renoveer dan samen met negen anderen uit je buurt en vorm een collectief project. Dat bestaat uit minstens tien woningen uit dezelfde straat of gemeente, die minstens willen investeren in één van de zeven maatregelen uit de totaalrenovatiebonus. Een projectbegeleider krijgt de burenpremie en zorgt voor ondersteuning en neemt alles in handen.

Ingrijpende energetische renovatie

Bij deze renovatie vervang je de volledige ventilatie en verwarming en isoleer je 75 % van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving (muren, ramen ...). De vloer hoort hier dus niet bij.

Wie vanaf 1 oktober 2016 een bouwaanvraag indiende en op het einde van de werken een E-peil van maximaal 90 haalt, betaalt vijf jaar lang maar de helft van de onroerende voorheffing. Behaal je E60, dan betaal je vijf jaar geen onroerende voorheffing.
Goed om weten, deze korting mag je combineren met de totaalrenovatiebonus én de afzonderlijke premies.

Renovatiepremie

Een woning van dertig jaar of ouder renoveren? Als je voldoet aan de inkomensgrens, heb je recht op de renovatiepremie. Die bedraagt 20 of 30 % van de facturen en is voor twee aanvragen samen maximaal 10.000 euro. Dat is vooral interessant voor het vervangen van ramen of het plaatsen van een nieuwe condensatieketel.

Verbeterings- en aanpassingspremie

Wie zijn woning wil verbeteren of uitbreiden omdat ze niet voldoet aan de huidige kwaliteitsnormen, heeft recht op de Vlaamse aanpassingspremie. Het gaat om noodzakelijke aanpassingen waardoor bijvoorbeeld bejaarden langer thuis kunnen blijven wonen.
Deze inkomensgebonden premie is niet cumuleerbaar met de Vlaamse renovatiepremie.

TIPS

  • Eerst renoveren, dan premies aanvragen. De factuur is een bewijsstuk van de renovatie.
  • Een premie-aanvraag bij je netbeheerder (Infrax of Eandis) dien je ten laatste twaalf maanden na factuurdatum in.

 

Bron: livios.be

op_welke_premies_heb_jij_recht